Arcopallet.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гост 28779-90 (мэк 707-81) материалы электроизоляционные твердые. методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания (с поправкой)

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящие методы испытаний применяются для предварительной оценки поведения твердых электроизоляционных материалов при воздействии источника зажигания.

Полученные результаты позволяют проверить постоянные свойства материала, оценить достигнутые успехи в разработке электроизоляционных материалов.

Данные методы предназначены для контроля качества и оценки материалов, но не могут быть использованы для определения пожарной опасности оборудования, так как на воспламеняемость электроизоляционных материалов, используемых в конкретном оборудовании, в большей степени влияют размеры самой изоляционной системы, конструкция и теплопередача к примыкающим металлическим частям.

Требования разделов 4, 5, 6, 8, 9, 10 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 Ізолятори лінійні підвісні стрижньові полімерні. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.03.2005
Дата прийняття31.12.2004
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 31.12.2004 № 853
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1.51.301:2004
РозробникДП «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»)
Орган, що прийнявДП «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»)

Шановні Користувачі!

Вітаємо Вас з Новим 2021 Роком та Різдвом!

Нехай новорічні свята будуть яскравими і незабутніми, а Новий рік Багатим тільки на Хороші події!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, позитивних емоцій та креативних ідей! Нехай найсміливіші мрії збуваються, а за ними відкриваються нові горизонти!

Дякуємо, що Ви з нами!
До зустрічі у Новому 2021 році!

Команда БУДСТАНДАРТ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ІЗОЛЯТОРИ ЛІНІЙНІ ПІДВІСНІ
СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
Загальні технічні умови

СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ 2005

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»), м. Слов’янськ

3 ВИКОНАВЦІ Кім Єн Дар, Р. О. Соломатова, О. П. Олександренко, В. М. Соломатов

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики, О. Д. Светелік,

Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч,

Департаментом з надзвичайних ситуацій та охорони праці, І. О. Ященко,

Юридичним управлінням, Г. Б. Пітік,

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Міністерством палива та енергетики України, наказ № 853 від 31.12.2004 р., О. М. Шеберстов

6 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП «УкрНДНЦ» № 804/200854 від 18.02.2005 р.

7 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2009 р.

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Основні показники і характеристики (властивості)

5.2 Вимоги до складових частин ізолятора

6 Вимоги безпеки

9 Правила приймання

9.1 Приймально-здавальні випробування

9.2 Періодичні випробування

9.3 Типові випробування

9.4 Сертифікаційні випробування

9.5 Випробування на надійність

9.6 Приймальні випробування

10 Методи контролю

10.1 Загальні вимоги до випробувань

10.2 Перевірка якості поверхні та складових частин ізолятора

10.3 Контроль якості та товщини цинкового покриття

10.4 Перевірка розмірів і маси ізолятора

10.5 Механічні випробування

10.6 Електричні випробування

10.7 Випробування на трекінг-ерозійну стійкість

10.8 Кліматичні випробування

10.9 Випробування на стійкість до горіння

10.10 Перевірка показників надійності

11 Транспортування і зберігання

12 Правила експлуатування

13 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

Метою розроблення даного нормативного документу є встановлення єдиних вимог до підвісних стрижньових полімерних ізоляторів.

Зміст та структура стандарту відповідає загальним вимогам ДСТУ 1.5:2003, викладеним для стандартів виду «Загальні технічні умови».

Вимоги та методики випробувань даного стандарту відповідають вимогам та методикам ІЕС 60383-1:1993 Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V. Part 1: Ceramic or glass insulator units for a. c. systems — Definitions, test methods and acceptance criteria. (Ізолятори для ПЛ з номінальною напругою вище 1000 В. Частина 1. Керамічні або скляні ізолятори для систем змінного струму. Термінологія, методи випробування та критерії відповідності), ІЕС 61109 (1992) Composite insulators for а.с. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V — Definitions, test methods and acceptance criteria (Ізолятори полімерні для ПЛ змінного струму номінальною напругою понад 1000 В — Терміни, методи випробування, критерії приймання), ІЕС 61462 (1998) Composite insulators — Hollow insulators for use in outdoor and indoor electrical equipment — Definitions, test methods, acceptance criteria and design recommendations (Полимерньїе изоляторм — Порожнисті ізолятори для електричного обладнання зовнішнього та внутрішнього встановлення — Терміни. Методи випробувань, критерії приймання та рекомендації з конструкції).

Читать еще:  Стандартные размеры окон и балконных дверей

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ІЗОЛЯТОРИ ЛІНІЙНІ ПІДВІСНІ СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
Загальні технічні умови

Чинний від 01 березня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на лінійні підвісні стрижньові полімерні ізолятори (ізолятори), призначені для кріплення та ізоляції проводів повітряних ліній електропередачі, струмовідних частин розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій змінного струму напругою понад 1000 В частотою до 100 Гц, розроблені після його дійсного введення.

1.2 Ізолятори експлуатують в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60 °С до плюс 50 °С, на ви­соті до 1000 м над рівнем моря, у районах до 5 ступеня забруднення атмосфери (СЗА).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи)

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги та методи контролю)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности (ССБП. Електротехнічні влаштування на напругу понад 1000 В. Вимоги безпеки)

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електрообладнання та електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажу масою понад 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10390-86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии (Електрообладнання на напругу понад 3 кВ. Методи випробувань зовнішньої ізоляції в забрудненому стані)

ГОСТ 11359-75 Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Сопряжения деталей. Параметры и размеры (Арматура лінійна. Перелік руйнівних навантажень. Спряження деталей. Параметри та розміри)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажу)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади і другі технічні вироби. Випробування для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування стосовно впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги стосовно стійкості до кліматичних зовнішніх впливаючих факторів)

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением (Електрообладнання та електровлаштування на напругу 3 кВ та вище. Методи вимірювань під час випробувань високою напругою)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору виборок штучної продукції)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требование и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист та пакування. Загальні вимоги та методи випробувань

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основ­ные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73) Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех (Ізолятори. Метод вимірювання індустріальних радіозавад)

ГОСТ 27396-93 (МЭК 120-84) Арматура линейная. Сферические соединения изоляторов. Размеры (Арматура лінійна. Сферичні шарнірні з ’єднання ізоляторів. Розміри)

Читать еще:  Оформление окна в гостиной шторами в современном стиле: дизайн большого и маленького окна - 32 фото

ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення займання під дією джерела запалювання

Перечень документов, которые вступили в силу 1 августа 2021 года

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Сервис содержит 19226 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>

  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия
Дата начала действия01.03.2005
Дата принятия31.12.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 31.12.2004 № 853
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1.51.301:2004
РазработчикГП «Научно-исследовательский институт высоких напряжений» (ГП «НИИВН»)
Принявший органГП «Научно-исследовательский институт высоких напряжений» (ГП «НИИВН»)

Уважаемые Пользователи!

Поздравляем Вас с Новым 2021 Годом и Рождеством!

Пусть новогодние праздники будут яркими и запоминающимся, а Новый год Богатым только на Хорошие события!

Желаем Вам крепкого здоровья, позитивных эмоций и креативных идей! Пусть самые смелые мечты сбываются, а за ними открываются новые горизонты!

Спасибо, что Вы с нами!
До встречи в Новом 2021 году!

Команда БУДСТАНДАРТ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ІЗОЛЯТОРИ ЛІНІЙНІ ПІДВІСНІ
СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
Загальні технічні умови

СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ 2005

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»), м. Слов’янськ

3 ВИКОНАВЦІ Кім Єн Дар, Р. О. Соломатова, О. П. Олександренко, В. М. Соломатов

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики, О. Д. Светелік,

Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч,

Департаментом з надзвичайних ситуацій та охорони праці, І. О. Ященко,

Юридичним управлінням, Г. Б. Пітік,

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Міністерством палива та енергетики України, наказ № 853 від 31.12.2004 р., О. М. Шеберстов

6 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП «УкрНДНЦ» № 804/200854 від 18.02.2005 р.

7 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2009 р.

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Основні показники і характеристики (властивості)

5.2 Вимоги до складових частин ізолятора

6 Вимоги безпеки

9 Правила приймання

9.1 Приймально-здавальні випробування

9.2 Періодичні випробування

9.3 Типові випробування

9.4 Сертифікаційні випробування

9.5 Випробування на надійність

9.6 Приймальні випробування

10 Методи контролю

10.1 Загальні вимоги до випробувань

10.2 Перевірка якості поверхні та складових частин ізолятора

10.3 Контроль якості та товщини цинкового покриття

10.4 Перевірка розмірів і маси ізолятора

10.5 Механічні випробування

10.6 Електричні випробування

10.7 Випробування на трекінг-ерозійну стійкість

10.8 Кліматичні випробування

10.9 Випробування на стійкість до горіння

10.10 Перевірка показників надійності

11 Транспортування і зберігання

12 Правила експлуатування

13 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

Метою розроблення даного нормативного документу є встановлення єдиних вимог до підвісних стрижньових полімерних ізоляторів.

Зміст та структура стандарту відповідає загальним вимогам ДСТУ 1.5:2003, викладеним для стандартів виду «Загальні технічні умови».

Вимоги та методики випробувань даного стандарту відповідають вимогам та методикам ІЕС 60383-1:1993 Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V. Part 1: Ceramic or glass insulator units for a. c. systems — Definitions, test methods and acceptance criteria. (Ізолятори для ПЛ з номінальною напругою вище 1000 В. Частина 1. Керамічні або скляні ізолятори для систем змінного струму. Термінологія, методи випробування та критерії відповідності), ІЕС 61109 (1992) Composite insulators for а.с. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V — Definitions, test methods and acceptance criteria (Ізолятори полімерні для ПЛ змінного струму номінальною напругою понад 1000 В — Терміни, методи випробування, критерії приймання), ІЕС 61462 (1998) Composite insulators — Hollow insulators for use in outdoor and indoor electrical equipment — Definitions, test methods, acceptance criteria and design recommendations (Полимерньїе изоляторм — Порожнисті ізолятори для електричного обладнання зовнішнього та внутрішнього встановлення — Терміни. Методи випробувань, критерії приймання та рекомендації з конструкції).

Читать еще:  Механизм для раздвижной двери: как выбрать систему скольжения

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ІЗОЛЯТОРИ ЛІНІЙНІ ПІДВІСНІ СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
Загальні технічні умови

Чинний від 01 березня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на лінійні підвісні стрижньові полімерні ізолятори (ізолятори), призначені для кріплення та ізоляції проводів повітряних ліній електропередачі, струмовідних частин розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій змінного струму напругою понад 1000 В частотою до 100 Гц, розроблені після його дійсного введення.

1.2 Ізолятори експлуатують в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60 °С до плюс 50 °С, на ви­соті до 1000 м над рівнем моря, у районах до 5 ступеня забруднення атмосфери (СЗА).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи)

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги та методи контролю)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности (ССБП. Електротехнічні влаштування на напругу понад 1000 В. Вимоги безпеки)

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електрообладнання та електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажу масою понад 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10390-86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии (Електрообладнання на напругу понад 3 кВ. Методи випробувань зовнішньої ізоляції в забрудненому стані)

ГОСТ 11359-75 Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Сопряжения деталей. Параметры и размеры (Арматура лінійна. Перелік руйнівних навантажень. Спряження деталей. Параметри та розміри)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажу)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади і другі технічні вироби. Випробування для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування стосовно впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги стосовно стійкості до кліматичних зовнішніх впливаючих факторів)

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением (Електрообладнання та електровлаштування на напругу 3 кВ та вище. Методи вимірювань під час випробувань високою напругою)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору виборок штучної продукції)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требование и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист та пакування. Загальні вимоги та методи випробувань

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основ­ные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73) Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех (Ізолятори. Метод вимірювання індустріальних радіозавад)

ГОСТ 27396-93 (МЭК 120-84) Арматура линейная. Сферические соединения изоляторов. Размеры (Арматура лінійна. Сферичні шарнірні з ’єднання ізоляторів. Розміри)

ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення займання під дією джерела запалювання

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector